Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Cobertura radio dins de les cabines dels vehicles en funció de la banda de freqüències

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: JOFRE ROCA, Luis

Departament: TSC

Títol: Cobertura radio dins de les cabines dels vehicles en funció de la banda de freqüències

Data inici oferta: 25-07-2020     Data finalització oferta: 25-03-2021


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG SIS TELECOMUN
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
Imatge Radar, Vehicle Autonom, V2V; Sistema MIMO
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
L¿objectiu d¿aquest TFG és analitzar les cobertures inalàmbriques de l¿interior dels vehicles mitjançant una tècnica espectral iterativa en funció de la banda de freqüències. Es pretén fer una primera aproximació entre vehicles o mitjançant vehicle-infraestructura de les antenes que es poden incorporar en els sistemes V2X. Per això, hem introduït diferents models de vehicles per a poder analitzar cadascun d¿ells.
A partir de la tècnica de propagació incremental veurem com afecten les ones electromagnètiques i com es propaga el senyal quan hi ha obstacle per mig, per a desprès introduir la tècnica en l¿interior d¿un vehicle.
 
Overview (resum en anglès):
The objective of this TFG is to analyse the wireless coverage of the inside of vehicles using an iterative spectral technique based on the frequency band. It is intended to make a first approach between vehicles or through vehicle-infrastructure of the antennas that can be incorporated into V2X systems. For that reason, we have introduced different vehicle models so that we can analyse each of them.

Using the incremental propagation technique, we will see how electromagnetic waves affect and how the signal propagates when there is an obstacle in the middle, then introduce the technique inside a vehicle.

The signal will be emitted by a source that we will introduce inside the vehicle, that will be unidirectional or bidirectional. The analysis of the coverage inside the different vehicles models will be performed according to four frequency ranges: 2 GHz, 3.6 GHz, 5.9 GHz and 24 GHz.

The tool with which the simulations will be performed is the Matlab software "In cabin Wireless coverage" and will be used to see more visually how the rays radiated by the antenna affect in terms of wireless coverage inside vehicles. These simulations will be performed in an approximate environment, as we will work with a flat image when in real life it should be volumetric.

Finally, after analysing all the coverage of each of the frequencies, some conclusions will be drawn and we will use them to explain in which case it will be better to work in a range of frequencies to achieve cover as much as possible the entire interior of the vehicle to be able to meet the needs of passengers and thus monitor the entire interior of the cabin.


Data de generació 04/03/2021