Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Avantprojecte d'un nou aeroport a la comarca de l'Alt Empordà

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: ESPAÑOL REALP, Daniel Carlos

Departament: EETAC

Títol: Avantprojecte d'un nou aeroport a la comarca de l'Alt Empordà

Data inici oferta: 02-03-2013     Data finalització oferta: 02-11-2013


Estudis d'assignació del projecte:
    ET AERONÀUTICA 03
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
aeroport, planificació, territori, disseny.
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
En aquest treball hem fet l’avantprojecte d’un nou aeroport a nivell acadèmic;
hem seguit tots els passos per tal de fer-ne el disseny.
El treball consta de quatre capítols; primer de tot hem fet l’anàlisi de
l’emplaçament estudiant els terrenys que poden ser més adequats per a situarhi
l’aeroport i fent l’estudi ambiental corresponent i l’estudi climatològic de la
zona. El segon capítol tracta de la planificació a llarg termini; hem fet una
previsió de tràfic a 15 anys vista per tal de poder-lo dimensionar posteriorment,
en el tercer capítol, on es tracten tots els aspectes del camp de vol; pista,
plataforma i terminal. Acabem el treball amb el capítol de plànols, on podem
veure els diferents plànols que conformarien el pla director de l’aeroport; el pla
de situació general i emplaçament, planta general de l’aeroport i planta de
conjunt, màxim desenvolupament previst, plànols del camp de vol i finalment
un plànol de l’interior de la terminal on s’aprecia la separació de fluxos i els
nivells dels que disposa.
Aquest treball ens ha servit per tal de poder conèixer els procediments a seguir
a l’hora de dissenyar un aeroport, quines són les eines que necessitem i la
normativa que cal consultar en cada moment.
 
Overview (resum en anglès):

In this essay we have done the preliminary design of a new airport on an
academic level according to which is needed to design it.
The essay consists of four chapters; first of all we have analysed the right
location of the airport by studying the different areas and their climate and
environmental conditions.
In the second chapter we can see the long term planning of the airport; we
have made the forecast for the passengers who will be using the airport in 15
years from now, so we’re able to know the dimensions needed for each part of
the airport, as we’ll see in the third chapter where we study the runway,
platform and the terminal building.
Finally, in the last chapter we’ll see the different plans of the airport; location,
airport zone, maximum development, flight field and terminal building.
We’ll be able to know the different procedures needed to design the airport,
which are the tools we’ll need and the regulations we must follow.


Data de generació 23/04/2021