Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: IO#. Implementació de Microframework .NET per Raspberry PI

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: LÓPEZ RUBIO, Juan

Departament: DAC

Títol: IO#. Implementació de Microframework .NET per Raspberry PI

Data inici oferta: 05-04-2013     Data finalització oferta: 05-12-2013


Estudis d'assignació del projecte:
  ENG TELEC 2NCICLE 01
  ET AERONÀUTICA 03
  ETT SIST TELEC 00
  ETT TELEMÀTICA 00
  GR ENG AERONAVEGACIÓ
  GR ENG AEROPORTS
  GR ENG SIS TELECOMUN
  GR ENG TELEMÀTICA
  MU AEROSPACE S&T
  MU MASTEAM
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
Raspberrypi, Microframework, .net, embedded, traduccio binaris, netmf, AlterNative
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
El objectiu d'aquest projecte es implementar un port de microframework .net per linux
embedded i més concretament la plataforma Raspberry Pi.

Caldra implementar una llibreria en C per accedir al GPIO i SPI i despres accedir-la per
P/Invoke desde C#. Es realitzaran proves de funcionament comunicant-se amb
diversos components electronics via UART, GPIO i SPI.

Finalment s'integrara aquest desenvolupament amb el traductor de codi AlterNative.
 
Overview (resum en anglès):
Increasingly, the Internet of Things is promoting all types of embedded devices and operating systems for these devices. The aim of this project is to develop library capable of running applications developed for .NET Micro Framework (virtual machine for embedded devices) on devices that can run any version of Linux. The idea is that using this library a developer can execute any application developed for .NET Micro Framework in any desktop computer or embedded device running Linux, for example Raspberry Pi.

This thesis presents the approach and the development of IOSharp which is an implementation in C# of the system discussed above. Once this implementation has been done, a test phase has been done with existing applications. In this case, it has been proved that the performance of this library is not optimal compared with the original one. At this point is where started another of the main contributions to the project, participating in the development of a tool called AlterNative which is able to translate applications written in .NET to C++, In this way it has been possible to analyse the improvement of this library after translating it with AlterNative.


Data de generació 26/01/2021