Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Masterdoc for Simulator Managers

Director: CASAS PIEDRAFITA, Oscar

Departament: EEL

Títol: Masterdoc for Simulator Managers

Data inici oferta: 24-04-2013     Data finalització oferta: 24-12-2013


Estudis d'assignació del projecte:
    ET AERONÀUTICA 03
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: ERASMUS
 
        Supervisor extern: David Barbara
        Institució/Empresa: Airbus
        Titulació del Director: Enginyer aeronàutic
 
Paraules clau:
simulador de vol
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Un simulador d’avió és una maquina molt complexa i a l’hora de fer-hi un test s’han de tenir mol clara la seva estructura i les seves limitacions.
El Masterdoc es un document que donarà suport a les persones que gestionen els simuladors, “Simulator Managers”, durant les sessions de test. Aquest document es necessari per que un “Simulator Manager” ha de consultar molta informació de diferents fonts i actuar de forma ràpida, per tant, al Masterdoc hi serà la informació necessària ben sintetitzada y ordenada. Això facilitarà la seva feina i es guanyarà en eficiència a l’hora d’ utilitzar el simulador.
La feina del projecte es realitzar un document (Masterdoc) pels programes A350 i SA (Single Aisle) i després avaluar-ne el seu funcionament.

 
Overview (resum en anglès):

After my last year in Aeronautical engineering degree, I have done a six-month internship in the Airbus Flight and Integration Tests centre and more particularly, in the simulator operations and support service (EVAIS). I have had the opportunity to work in one of the different projects to improve the efficiency of the use of simulators.
First of all, a situation analysis has been made in order to understand how integration simulators work and what the simulator manager role during a test session. Besides, I have developed a new supporting documentation structure adaptable for all different simulators (A350, A400M, A380, Long Range and Single Aisle) achieving with the simulator managers requirements.
Then, I scheduled weekly meetings with the A350 manager’s team to feedback the project progress. Thanks to these meetings, I was able to get closer to the real needs.
At last, when the A350 Simulator Masterdoc was done, I verified that it complies with the simulator manager’s expectations and tested its efficiency improvement while timing the response time of each manager. Regarding the results, the preliminary conclusions were positive despite some improvements had to be made to the document up-to-date issue. At the end, managers acknowledged that the A350 Simulator Masterdoc is a very useful supporting tool.


Data de generació 23/04/2021