Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Aplicació del mètode les asímptotes movibles (MMA)

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: MORA SERRANO, Francisco Javier

Departament: DECA

Títol: Aplicació del mètode les asímptotes movibles (MMA)

Data inici oferta: 03-06-2013     Data finalització oferta: 03-02-2014


Estudis d'assignació del projecte:
    ET AERONÀUTICA 03
    GR ENG AERONAVEGACIÓ
    GR ENG AEROPORTS
    MU AEROSPACE S&T
Tipus: Individual
 
Lloc de realització:
UPC
    Departament: CIMNE
 
        Supervisor extern: Dr. Jordi Pons Prats
        Institució/Empresa: CIMNE
        Titulació del Director: Doctor optimització aeronàutica
 
Paraules clau:
optimització, disseny estructural, MATLAB,
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
El MMA ha demostrat les seves capacitats com a mètode
d’optimització per a problemes estructurals.

La proposta vol proporcionar a l’alumne el coneixement sobre el
mètode i la seva implementació a través del codi original del seu
desenvolupador en MATLAB. Les aplicacions en problemes
estructurals serviran per consolidar i entendre el funcionament
del MMA i ser capaços de definir noves aplicacions.

Pla de treball

El projecte es desenvoluparà en diferents fases:

- Estudi de l’estat de l’art:
o Optimització topològica per a problemes estructurals
o Visió general dels mètodes d’optimització
- Mètode de les asímptotes movibles; MMA
- Implementació en MATLAB del mètode
- Validació de la implementació
- Aplicacions del mètode

 
Overview (resum en anglès):
Application of the Method of Moving Asymptotes

The Method of Moving Asymptotes (MMA) has been revealed as a useful tool for solving approaches that appear in the field of topological optimization.

In structural problems, from certain limitations set within a domain, we can get the design variables that maximize or minimize a previously chosen feature. Thus, it is possible to make parts or structures optimal for the application for which they are required.

This project aims to study the validity of MMA for topological optimization problems performing a theoretical and numerical study of the method and implementing codes provided by the original developer, noting that the results are valid and accurate enough for the requirements that have been previously established.

The project has been developed in three phases. First, we have proceeded to a study of the state of the art, which defines the concept of topological optimization and performs an overview of the current existing methods. We have also studied the advantages and disadvantages they have and mentioned some examples of these methods with their basic characteristics and some particularities.

Second, we have defined the Method of Moving Asymptotes (MMA), his mathematical procedure and its theoretical base of operation.

Then, we have implemented the codes provided by the developer of the method using the program MATLAB, verifying the performance and potential problems that may arise, achieving a more comprehensive understanding of the method and its operation.

Finally, we have developed new optimization problems and we have generated the appropriate codes based on the method MMA, obtaining suitable solutions. Thus, the usefulness of the method has been validated and has been shown the consolidation of knowledge, in addition to establishing new possible applications.


Data de generació 23/04/2021