Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2012-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Medium and mobility behaviour insertion for 802.11 emulated networks

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: LÓPEZ RUBIO, Juan

Departament: DAC

Títol: Medium and mobility behaviour insertion for 802.11 emulated networks

Data inici oferta: 09-06-2013     Data finalització oferta: 09-02-2014


Estudis d'assignació del projecte:
  ENG TELEC 2NCICLE 01
  ET AERONÀUTICA 03
  ETT SIST TELEC 00
  ETT TELEMÀTICA 00
  GR ENG AERONAVEGACIÓ
  GR ENG AEROPORTS
  GR ENG SIS TELECOMUN
  GR ENG TELEMÀTICA
  MU AEROSPACE S&T
  MU MASTEAM
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Segon director (UPC): BAJET MENA, Marc Antoni
 
Paraules clau:
802.11, wireless emulation, namespaces, mobility behaviour
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Wmediumd és una aplicació basada en el llenguatge de programació C i que va ser desemvolupada per una consultora d’Estats Units anomenada Cozybit.

Wmediumd va ser creada per dur a terme emulació del medi sense fils a xarxes emulades Linux. Aquesta aplicació permet als programadors de controladors 802.11 crear un entorn de desenvolupament/prova amb un sol ordinador, estalviant temps i equips.

La versió actual d’aquesta aplicació només emula el comportament del medi mitjançant la pèrdua de paquets basant-se en probabilitats, sense patrons de mobilitat entre ràdios emulades i sense tindre en compte les interferències del medi.

És interessant per Cozybit i per altres desenvolupadors crear una extensió de Wmediumd introduint el comportament del medi i de mobilitat de les ràdios emulades. D’aquesta manera es millorarien els test-beds de 802.11 per als desenvolupadors de controladors.
 
Overview (resum en anglès):
Wmediumd is an application based on the C programming language and was developed by a United States company called Cozybit.

Wmediumd was created to perform emulation of the wireless environment on emulated networks created on Linux OS. This application allows programmers of 802.11 drivers to create an environment for development/testing with a single computer, saving time and hardware.

Current version of this application only emulates the behaviour of the medium creating frame losses depending on probabilities, but not using mobility patterns between emulated radios and also without taking into account the interferences the environment has.

It is interesting for Cozybit and other developers to create an extension of Wmediumd to introduce environmental behaviour and mobility on the emulated radios. Introducing this extension will improve the test-beds for the 802.11 driver developers.


Data de generació 21/01/2021