Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2019-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Un modelo para el análisis de la conectividad aérea

Estudiants que han llegit aquest projecte:

Director: TRAPOTE BARREIRA, César

Departament: FIS

Títol: Un modelo para el análisis de la conectividad aérea

Data inici oferta: 09-10-2019     Data finalització oferta: 09-05-2020


Estudis d'assignació del projecte:
  DG ENG AERO/SIS TEL
  DG ENG AERO/TELEMÀT
  DG ENG SISTE/TELEMÀT
  GR ENG AERONAVEGACIÓ
  GR ENG AEROPORTS
  GR ENG SIS TELECOMUN
  GR ENG SIST AEROESP
  GR ENG TELEMÀTICA
  MU AEROSPACE S&T
  MU DRONS
  MU MASTEAM 2015
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: EETAC
 
Paraules clau:
aeropuerto, aerolínea, conectividad, ruta, red, hub, conexión, mercado, destino, oferta, demanda
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
Proyecto con el objetivo de estudiar la conectividad aérea y los diferentes modelos de
análisis de nuevas oportunidades existentes en el mercado del transporte aéreo.
Pretende detallar los diferentes indicadores que puedes aportar valor al estudio en que
se centra el trabajo. Deberá constar de una parte práctica basada en el desarrollo de un
servicio técnico que evalue las oportunidades de conexión aérea y la viabilidad de las
mismas, basándose en un conjunto de indicadores objetivos y subjetivos que permitan
extraer un informe y conclusión del caso a estudiar.
 
Overview (resum en anglès):

Project with the objective of studying air connectivity and the different models of analysis of new opportunities existing in the air transport market. It aims to detail the different indicators that you can add value to the study in which the work is focused. It should consist of a practical part based on the development of a technical service that evaluates air connection opportunities and their viability, based on a set of objective and subjective indicators that allow a report and conclusion to be drawn from the case to be studied.


Data de generació 26/01/2021