Campus del Baix Llobregat
 
Projectes oferts

Projectes matriculats

Tribunals i dates de lectura

Projectes llegits
(2019-2)

DG ENG AERO/SIS TEL

DG ENG AERO/TELEMÀT

DG ENG SISTE/TELEMÀT

ENG TELEC 2NCICLE 01

ET AERO/ETT SIST 05

ET AERONÀUTICA 03

ETT SIST/ ET AERO 05

ETT SIST TELEC 00

ETT SIST TELEC 91

ETT TELEMÀTICA 00

GR ENG AERONAVEGACIÓ

GR ENG AEROPORTS

GR ENG SIS TELECOMUN

GR ENG SIST AEROESP

GR ENG TELEMÀTICA

MU AEROSPACE S&T 09

MU DRONS

MU MASTEAM 2009

MU MASTEAM 2015

Cerca projectes

Calendari TFG de dipòsit i lectura

Documentació

Web UPC


 

Projecte llegit

Títol: Anàlisi i comparativa de proveïdors de dades ADS-B

Director: PÉREZ BATLLE, Marcos

Departament: FIS

Títol: Anàlisi i comparativa de proveïdors de dades ADS-B

Data inici oferta: 06-02-2020     Data finalització oferta: 06-10-2020


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG AERONAVEGACIÓ
    GR ENG SIST AEROESP
Tipus: Individual
 
Lloc de realització: Fora UPC    
 
        Supervisor extern: Jordi Morera Serra
        Institució/Empresa: Mitiga Solutions
        Titulació del Director: Enginyer Aeronàutic
 
Paraules clau:
Trajectòries,Ads-b,Aerosols, Anàlisis, Bases de dades, Comparativa, Proveïdors, Contaminants, Python Pandas
 
Descripció del contingut i pla d'activitats:
La presència d'aerosols a l'atmosfera és de gran importància en l'aeronàutica. Grans dosis ingerides pel motor poden causar tant perdudes econòmiques com problemes de seguretat. A Mitiga Solutions es fa servir informació de concentració d'aerosols a l'atmosfera i trajectòries de vols reals per a calcular, amb alta resolució, l'impacte d'aquests contaminants sobre l'avió estudiat. Per a aquesta finalitat es necessita informació de la trajectòria de l'avió el més precís possible. Específicament, es vol treballar amb latitud, longitud, alçada i temps per determinar, inequívocament, la posició de l'avió en espai i temps. Idealment, seria interessant disposar també de la velocitat lineal i "climbing rate". D'entrada,es contemplen dues opcions: Per una banda, podem trobar tant la ruta ICAO planejad a com la real a les bases de dades d'Eurocontrol mitjançant "Requests". El següent pas és aconseguir traduir la ruta ICAO a punts de longitud, latitud i altura. D'altra banda, es pot utilitzar informació pública provinent de sistema ADS-B. És necessari estudiar la viabilitat de desenvolupar un sistema que permeti obtenir aquestes dades i construir vols a partir d'elles, considerant les inconsistències i errors que es produeixen durant la seva adquisició. El procés ha de ser escalable a grans volums de vols per la qual cosa s'espera que aquest sigui totalment automàtic. Addicionalment a les dades de posició, també es necessiten altres "metadades" de l'avió com ara matrícula o ID, tipus d'avió, etc.
 
Overview (resum en anglès):
The presence of aerosols in the atmosphere is of great importance in aeronautics. Large doses ingested by the engine can cause both economic losses and safety issues.

At Mitiga Solutions, a spin-off of the Barcelona Supercomputing Center - National Supercomputing Center (BSC-CNS) that offers commercial solutions capable of assessing and mitigating the impact of atmospheric risks, improving risk management for customers in various industries, aerosol concentration information in the atmosphere and actual flight trajectories are used to calculate, with high resolution, the impact of these pollutants on the studied aircraft. For this purpose, the most accurate information on the trajectory of the aircraft is needed.

The aim of this project is to obtain all the flight data, for a certain day, from different ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) data providers, and to analyze which of these sources of information, or a combination of them, is a better option for Mitiga interests.

In order to decide which source is more appropriate, data from five different providers were downloaded, for the same day, specifically on January 1, 2020, a series of information fields were selected, and analyzed in terms of integrity, coverage and utility.

Analysis have been performed such as the identification and accounting of the different aircraft models, engine types, coverage of regions (destination / origin), among others, and the data for the different sources have been compared. Thus checking the coverage provided by each of the data sources for different fields.

In addition, we wanted to check in depth what are the trajectories obtained by each data source, by a subset of flights common to all of them, and which providers provide better coverage for certain flights that are of strategic interest to the company.

Taking into account all these analysis and factors, together with the price involved in hiring the services of the sources to be able to market this data, certain conclusions have been drawn as to which are the best options presented. Mainly, it is considered convenient to opt for a cheaper solution, adding the possibility of using an estimate of the trajectories, as it seems that some of the data sources do with a high price, but developed by the company itself, obtaining flights complete even in oceanic and remote regions. In addition, for studies where more detailed flight information is required for certain specific flights, the data obtained from the contracted source can be supplemented by downloading the necessary data from a more expensive provider.


Data de generació 26/01/2021