CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Estudi de viabilitat d'un celler al penedès de 2000 hl


Tutor/Cotutor: IRANZO IRANZO, FRANCISCO

Departament: DEAB

Títol: Estudi de viabilitat d'un celler al penedès de 2000 hl

Data inici oferta: 12-01-2023      Data finalització oferta: 12-09-2023


Estudis d'assignació del projecte:
  GR ENG AGRÍCOLA
  GR ENG SIS BIOLÒGICS
  GR ENG AGRO PAISATGE
  GR CIENC CUL I GASTR
  GR ENG ALIMENT 2016
  GR PAISATGISME
  GR ENG CIEN AGRONOM

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Celler, Distribució en planta, Vi natural, Vi d'autor

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Descripció: projecte en que es realitzaran varies propostes de la
distribución en planta d'un celler construït de zero, d'un
viticultor de Sant Llorenç d'Hortons. Implantació de maquinària
ja en propietat del viticultor i proposta de noves adquisicions.
També inclou un estudi detallat de la viabilitat econòmica
mitjançant uns pressupostos.

Orientació a l'estudiant: propuesta del estudiante Ferran Roig Gomar

© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC