CBL - Campus del Baix Llobregat

Projecte matriculat

Títol: Estudi preliminar de desenvolupament i viabilitat d'una ratafia comercial


Tutor/Cotutor: CODINA TORRELLA, IDOIA

Departament: DEAB

Títol: Estudi preliminar de desenvolupament i viabilitat d'una ratafia comercial

Data inici oferta: 06-02-2023      Data finalització oferta: 06-10-2023


Estudis d'assignació del projecte:
    GR ENG ALIMENT 2016

Lloc de realització:
EEABB

Paraules clau:
Ratafia, Desenvolupament de producte, Segell qualitat, Caracterització fisicoquímica

Descripció del contingut i pla d'activitats:
Aquest treball s'emmarca en un projecte personal de l'alumne.
Degut a l'interès del sector per un producte que s'ha elaborat
durant temps a la seva família, la ratafia, l'alumne es planteja
realitzar un estudi preliminar per avaluar el possible potencial
que podria tenir la comercialització d'aquesta beguda. En aquest
TFG es realitzaran diferents estudis preliminars que serveixin de
premisa per a la constitució d'un possible projecte personal.

Entre d'altres, es contempla: (1) Definir la fórmula definitiva
del producte, i realitzar la seva caracterització preliminar,
mitjançant tècniques fisicoquímiques i una avaluació sensorial,
(2) Realitzar un petit estudi evolutiu del producte, (3)
Determinar la proposta d'innovació de producte, (4) Avaluar
l'acceptació del producte en el sector target, (5) Valorar la
possible atribució de segell de qualitat al producte elaborat, i
(6) Estudiar la viabilitat comercial del producte al mercat
target.
Entre d'altres, aquest treball engloba totes les competències
relacionades amb el Disseny i Formulació de nous prouductes.

Orientació a l'estudiant: Coneixements en matèria de totes les competències associades al
Disseny i fabricació de nous productes


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC