CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

SISTEMES D'ASSAIG I INSTRUMENTACIÓ EN APLICACIONS AEROESPACIALS


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-1 (Quadrimestre actual sense docència)

  Exàmens
  50%
  ExM 20%
  ExF 30%
  Laboratori*
  20%
  Lab 20%
  Projecte*
  30%
  Proj 30%

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2024-1

  Exàmens
  50%
  ExM 20%
  ExF 30%
  Laboratori*
  20%
  Lab 20%
  Projecte*
  30%
  Proj 30%


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC