CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

APRENENTATGE AUTOMÀTIC A PARTIR DE DADES


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-1 (Quadrimestre actual sense docència)

  Exàmens
  40%
  FQ 40%
  Treballs*
  20%
  TR1 20%
  Laboratori*
  25%
  EX 25%
  Projecte*
  15%
  PR 15%
  Criteris del sistema qualificació
  Final exam:40%
  Delivery of homework :20%.
  Lab work : 25%
  Participation in the proposed ML challenge :15%

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2024-1

Criteris pendents de definir.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC