Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

EMPRESA, TELECOMUNICACIONS I SOSTENIBILITAT

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2017-2 aprovats al quadrimestre: 2017-2

Exàmens 30%
Mig 15%
Final 15%
Exercicis i controls 20%
Soste 15%
Bibli 5%
Treballs* 10%
Lliur 10%
Projecte* 20%
PN 10%
Oral 10%
Activitats Dirigides* 20%
Lliur 20%
Criteris del sistema qualificació
-Exàmens:
Mig quadrimestre i final quadrimestre
-Exercicis i Controls: activitats sobre Sostenibilitat (15%). Qüestionari realitzat a la sessió d'acollida a la Biblioteca del Campus.(5%)
-Treballs: 1-2 lliurables avaluables. La qualitat dels lliurables es valorarà segons les rúbriques facilitades.
-Projecte: informe escrit i presentació oral. En grup. La qualitat del projecte es valorarà segons la rúbrica facilitada.
- Activitats dirigides: Lliurables realitzats de forma autònoma. Nota de grup.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 22/03/2018