CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

FONAMENTS DE TELEMÀTICA


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-2

  Exàmens
  45%
  Ex1 20%
  Ex2 25%
  Exercicis i controls
  20%
  Ctrl1 10%
  Ctrl2 10%
  Control laboratori*
  25%
  CLab1 10%
  CLab2 15%
  Activitats Dirigides*
  5%
  ADs 5%
  Actitud i participació*
  5%
  Subj 5%
  Criteris del sistema qualificació
  La nota subjectiva, per defecte, serà la mitjana de la resta de notes.

  Per a poder ser avaluat de la part de laboratori
  - L'assistència en hores de laboratori és obligatòria.
  - Les faltes hauran de ser justificades.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC