Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

FONAMENTS DE TELEMÀTICA

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exàmens 45%
Ex1 20%
Ex2 25%
Exercicis i controls 20%
Ctrl1 10%
Ctrl2 10%
Control laboratori* 25%
CLab1 10%
CLab2 15%
Activitats Dirigides* 5%
ADs 5%
Actitud i participació* 5%
Subj 5%
Criteris del sistema qualificació
La nota subjectiva, per defecte, serà la mitjana de la resta de notes.

Per a poder ser avaluat de la part de laboratori
- L'assistència en hores de laboratori és obligatòria.
- Les faltes hauran de ser justificades.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 29/11/2021