CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

ÀLGEBRA LINEAL I APLICACIONS


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-2

  Exàmens
  50%
  MQ 25%
  FQ 25%
  Exercicis i controls
  30%
  C1 15%
  C2 15%
  Activitats Dirigides*
  20%
  AD1 10%
  AD2 10%
  Criteris del sistema qualificació
  Els treballs s'entreguen individualment o en grup com s'indica a la metodologia docent. Cal entregar tots els lliuraments. Si no se n'entrega algun, es considerarà avaluat amb un 0. Del conjunt de lliuraments, se n'avaluen quatre per grup.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC