Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

ÀLGEBRA LINEAL I APLICACIONS

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exàmens 50%
MQ 25%
FQ 25%
Exercicis i controls 30%
C1 15%
C2 15%
Activitats Dirigides* 20%
AD1 5%
AD2 5%
AD3 5%
AD4 5%
Criteris del sistema qualificació
Els treballs s'entreguen individualment o en grup com s'indica a la metodologia docent. Cal entregar tots els lliuraments. Si no se n'entrega algun, es considerarà avaluat amb un 0. Del conjunt de lliuraments, se n'avaluen quatre per grup.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 01/12/2021