Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

INTERCONNEXIÓ DE XARXES

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exàmens 50%
Ex1 20%
Ex2 30%
Control laboratori* 20%
Pr1 1,6%
Pr2 1,6%
Pr3 1,6%
Pr4 1,6%
Pr5 1,6%
L16 8%
AsP 4%
Activitats Dirigides* 20%
PrFin 5%
PrCx1 2,5%
PrCx2 2,5%
PrGr1 1,5%
PrGr2 1,5%
PrGr3 2%
Con 5%
Actitud i participació* 10%
AiP 10%
Criteris del sistema qualificació
Per poder ser avaluat de la part de laboratori:
- L'assistència a les pràctiques és obligatòria.

Per poder ser avaluat de la part d'activitats dirigides:
- S'ha de participar en almenys el 90% de les activitats proposades.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Exàmens 50%
Ex1 20%
Ex2 30%
Laboratori* 30%
SesL1 5%
SesL2 5%
SesL3 5%
SesL4 5%
SesL5 5%
CtrlL 5%
Activitats Dirigides* 10%
AD1 5%
AD2 5%
Actitud i participació* 10%
Actit 10%
Criteris del sistema qualificació
Per poder ser avaluat de la part de laboratori:
- L'assistència a les pràctiques és obligatòria (85% mínim).

Per poder ser avaluat de la part d'activitats dirigides:
- S'ha de participar en almenys el 90% de les activitats proposades.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 08/12/2021