CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

INTERCONNEXIÓ DE XARXES


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-2

  Exàmens
  50%
  Ex1 20%
  Ex2 30%
  Laboratori*
  30%
  SesL1 2%
  SesL2 2%
  SesL3 2%
  SesL4 2%
  SesL5 2%
  CtrL1 8%
  CtrL2 12%
  Activitats Dirigides*
  12%
  AD1 6%
  AD2 6%
  Actitud i participació*
  8%
  Actit 8%
  Criteris del sistema qualificació
  Per poder ser avaluat de la part de laboratori:
  - L'assistència a les pràctiques és obligatòria (80% mínim).

  Per poder ser avaluat de la part d'activitats dirigides:
  - S'ha de participar en almenys el 90% de les activitats proposades.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC