CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

CIRCUITS ELECTRÒNICS PER A LES TELECOMUNICACIONS


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-2

  Exàmens
  50%
  EMQ 25%
  EFQ 25%
  Exercicis i controls
  20%
  Home 10%
  Class 10%
  Laboratori*
  30%
  Resul 20%
  Metod 10%
  Criteris del sistema qualificació
  La nota es calculara de la seguent manera:
  Nota=0.1*(Home+Class)+0.25*(EMQ+EFQ)+0.2*Resul+0.1*Metod
  Home: Encarrec setmanal d'exercicis. Class: Exercicis a entregar a cada classe. EMQ: Examen de mig quadrimestre. EFQ: Examen final de quadrimestre. Result: Avaluacio dels resultats del projecte de laboratori. Metod: Seguiment de la metodologia establerta pel projecte de laboratori
  NORMES
  - Cada sessio de laboratori contribueix a l'avaluacio continuada, per la qual cosa l'assistencia a aquestes sessions sera obligatoria. Una inassistencia no justificada implicara una penalitzacio de -1/12 de la nota final del laboratori (Resul, Metod)
  - El lliurament dels encarrecs avaluables (Home, Class) s'ha de fer en el termini de temps establert. Si no es lliura el treball, tindra una nota de 0.
  - La inassistencia justificada documentalment, per motius laborals, medics o familiars demostrables, podra donar lloc a la recuperacio d'algun dels examens, ja sigui el de mig quadrimestre o el de final de quadrimestre.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC