CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

PROJECTE D'ENGINYERIA DEL SOFTWARE


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-2

  Exàmens
  50%
  Exam1 25%
  Exam2 25%
  Projecte*
  40%
  Proj 40%
  Actitud i participació*
  10%
  Act 10%


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC