Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

DISSENY DE SERVEIS I APLICACIONS

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exercicis i controls 40%
EC1 10%
EC2 10%
EC3 10%
EC4 10%
Treballs* 10%
TR 10%
Projecte* 40%
PRJ 40%
Actitud i participació* 10%
AP 10%
Criteris del sistema qualificació
La qualificació es determinarà a partir d'aquests components:
· Realització a temps de tots els lliuraments del curs (10%)
· Controls (40%)
· Projecte (40%)
· Actitud i participació (10%)
La realització de les tasques s'avalua amb el máxim de la nota de controls i la nota de projecte si es realitzen a temps i
amb cero en cas que no.
El projecte s'avalua donant una nota mitja de projecte pel grup. Els alumnes es reparteixen aquesta nota de tal manera
que la mitja resultant ha de ser igual a l'avaluada pels professors.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 29/11/2021