Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

MOBILITAT, XARXES I SERVEIS

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exàmens 50%
Ex1 20%
Ex2 30%
Control laboratori* 10%
Ctrl 10%
Projecte* 10%
Proj 10%
Activitats Dirigides* 25%
Sem.1 5%
Sem.2 5%
Sem.3 5%
Sem.4 5%
Sem.5 5%
Actitud i participació* 5%
Subj 5%
Criteris del sistema qualificació
La qualificació de l’assignatura consistirà en:
• Dos exàmens parcials te teoria (20% el de mig quadrimestre i 30% el de final quadrimestre)
• Un control de laboratori (10%)
• Projecte de xarxa multisalt sense fils (10%)
• Nota seminaris (25%). La nota de cadascun dels cinc seminaris pesa un 5%.
• Nota subjectiva(5%)
o Per defecte, serà igual a la mitja de la resta de notes

Per tal que l’estudiant pugui ser avaluat de la part de laboratori (incloent el projecte de xarxa multisalt sense fils):
Tant l’assistència en hores de laboratori, com l'entrega dels lliurables al final de les sessions corresponents, tenen caràcter obligatori.
• Les faltes d’assistència hauran de ser justificades

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 01/12/2021