CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

XARXES LOCALS, D'ACCÉS I METROPOLITANES


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-2

  Exàmens
  30%
  MQ 15%
  FQ 15%
  Exercicis i controls
  20%
  C1 10%
  C2 10%
  Laboratori*
  30%
  L1 4%
  L2 8%
  L3 4%
  L4 4%
  PRJ 10%
  Activitats Dirigides*
  10%
  AD1 3%
  AD2 3%
  AD3 2%
  AD4 2%
  Actitud i participació*
  10%
  AP 10%

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2022-1

Criteris pendents de definir.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC