CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

XARXES LOCALS, D'ACCÉS I METROPOLITANES


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-2

  Exàmens
  50%
  MQ 25%
  FQ 25%
  Laboratori*
  20%
  L1 4%
  L2 8%
  L3 4%
  L4 4%
  Projecte*
  10%
  PRJ 10%
  Activitats Dirigides*
  10%
  AD1 3%
  AD2 3%
  AD3 2%
  AD4 2%
  Actitud i participació*
  10%
  AP 10%


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC