Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

ENGINYERIA D'APLICACIONS

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exercicis i controls 30%
EC1 15%
EC2 15%
Treballs* 10%
Treb 10%
Projecte* 50%
Proj 50%
Actitud i participació* 10%
AciPa 10%
Criteris del sistema qualificació
La qualificació es determinarà a partir d'aquests components:
· Realització a temps de tots els lliuraments del curs (10%)
· Controls (30%)
· Projecte (50%)
· Actitud i participació (10%)
La realització de les tasques s'avalua amb el máxim de la nota de controls i la nota de projecte si es realitzen a temps i
amb cero en cas que no.
El projecte s'avalua donant una nota mitja de projecte pel grup. Els alumnes es reparteixen aquesta nota de tal manera
que la mitja resultant ha de ser igual a l'avaluada pels professors.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 29/11/2021