Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

QUÍMICA

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exàmens 50%
E1 25%
E2 25%
Treballs* 25%
P1 5%
P2 5%
P3 5%
P4 5%
P5 5%
Laboratori* 25%
A1 5%
A2 5%
A3 5%
A4 5%
A5 5%
Criteris del sistema qualificació
El sistema de qualificació de l¿assignatura es basa en l¿avaluació contínua. S¿avaluen les competències que s¿han adquirit mitjançant els resultats de les proves d¿avaluació (E), de les activitats pràctiques (A), i de la resolució de problemes individuals (P).

La nota global (NG) de l¿assignatura s¿obté així:

NG = 0,25 x NE1 + 0,25 x NE2 + 0,25 x NAP + 0,25 x NP

On:

NE1 correspon a la nota de la Prova d¿avaluació E1 (examen parcial)
NE2 correspon a la nota de la Prova d¿avaluació E2 (examen final)
NAP correspon a la nota mitjana de les activitats pràctiques A1-A5
NP correspon a la nota mitjana de les tasques de resolució de problemes P individuals

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Exàmens 50%
E1 25%
E2 25%
Treballs* 25%
P1 5%
P2 5%
P3 5%
P4 5%
P5 5%
Laboratori* 25%
A1 5%
A2 5%
A3 5%
A4 5%
A5 5%
Criteris del sistema qualificació
El sistema de qualificació de l¿assignatura es basa en l¿avaluació contínua. S¿avaluen les competències que s¿han adquirit mitjançant els resultats de les proves d¿avaluació (E), de les activitats pràctiques (A), i de la resolució de problemes individuals (P).

La nota global (NG) de l¿assignatura s¿obté així:

NG = 0,25 x NE1 + 0,25 x NE2 + 0,25 x NAP + 0,25 x NP

On:

NE1 correspon a la nota de la Prova d¿avaluació E1 (examen parcial)
NE2 correspon a la nota de la Prova d¿avaluació E2 (examen final)
NAP correspon a la nota mitjana de les activitats pràctiques A1-A5
NP correspon a la nota mitjana de les tasques de resolució de problemes P individuals

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 08/12/2021