CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

QUÍMICA


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-2

  Exàmens
  50%
  E1 25%
  E2 25%
  Treballs*
  25%
  P1 5%
  P2 5%
  P3 5%
  P4 5%
  P5 5%
  Laboratori*
  25%
  L1 12,5%
  L2 12,5%
  Criteris del sistema qualificació
  El sistema de qualificació de l'assignatura es basa en l'avaluació contínua. S'avaluen les competències que s'han adquirit mitjançant els resultats de les proves d'avaluació (E), de les pràctiques de laboratori (L), i de la resolució de problemes individuals (P).

  La nota global (NG) de l'assignatura s'obté així:

  NG = 0,25 x NE1 + 0,25 x NE2 + 0,25 x NL + 0,25 x NP

  On:

  NE1 correspon a la nota de la Prova d'avaluació E1 (examen parcial)
  NE2 correspon a la nota de la Prova d'avaluació E2 (examen final)
  NL correspon a la nota mitjana de les activitats pràctiques L1 i L2
  NP correspon a la nota mitjana de les tasques de resolució de problemes P individuals

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2022-1

Criteris pendents de definir.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC