CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

QUÍMICA


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-2

  Exàmens
  50%
  E1 25%
  E2 25%
  Exercicis i controls
  10%
  C1 5%
  C2 5%
  Treballs*
  15%
  P1 5%
  P2 5%
  P3 5%
  Laboratori*
  25%
  L1 12,5%
  L2 12,5%
  Criteris del sistema qualificació
  S'avaluen les competències que s'han adquirit mitjançant els resultats de les proves d'avaluació(NE), de les pràctiques de laboratori(NL), de la resolució de problemes individuals(NP) i de controls a l'aula(NC).

  NG = 0,25 NE1 + 0,25 NE2 + 0,25 NL + 0,15 NP + 0,10 NC

  On,

  NG és la nota global de l'assignatura
  NE1 és la nota de la Prova d'avaluació E1 (examen de mig quadrimestre)
  NE2 és la nota de la Prova d'avaluació E2 (examen de final de quadrimestre)
  NL és la nota mitjana de les activitats pràctiques de laboratori L1 i L2
  NP és la nota mitjana de les tasques de resolució de problemes P individuals
  NC és la nota mitjana dels controls individuals a l'aula


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC