CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

CÀLCUL (AERONÀUTICA)


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2024-1

  Exàmens
  65%
  MQ 25%
  FQ 40%
  Exercicis i controls
  30%
  C1 15%
  C2 15%
  Actitud i participació*
  5%
  AiP 5%
  Criteris del sistema qualificació
  Criteris del sistema de qualificació: L'examen de final de quadrimestre permet recuperar la nota de l'examen de mig quadrimestre. En cas que efectivament es recuperi, la nota de l'examen de mig quadrimestre quedarà substituïda per la nota de l'examen de final de quadrimestre, el qual passarà a pesar el 65% de la nota final. Ara bé, a fi de garantir una avaluació continuada real només podran recuperar la nota de l'examen de mig quadrimestre els estudiants que s'hagin presentat a tots els exàmens i controls (aprovats o suspesos). En aquest cas NF = MAX (0,15*C1 + 0,15*C2 + 0,05*AD + 0,25*EMQ + 0,40*EF; 0,15*C1 + 0,15*C2 + 0,05*AD + 0,65*EF)


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC