Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

CÀLCUL (AERONÀUTICA)

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exàmens 65%
MQ 25%
FQ 40%
Exercicis i controls 30%
C1 15%
C2 15%
Actitud i participació* 5%
AiP 5%
Criteris del sistema qualificació
Criteris del sistema de qualificació: L'examen de final de quadrimestre permet recuperar la nota de l'examen de mig quadrimestre. En cas que efectivament es recuperi, la nota de l'examen de mig quadrimestre quedarà substituïda per la nota de l'examen de final de quadrimestre, el qual passarà a pesar el 65% de la nota final. Ara bé, a fi de garantir una avaluació continuada real només podran recuperar la nota de l'examen de mig quadrimestre els estudiants que s'hagin presentat a tots els exàmens i controls (aprovats o suspesos). En aquest cas NF = MAX ( 0,15*C1 + 0,15*C2 + 0,05*AD + 0,25*EMQ + 0,40*EF ; 0,15*C1 + 0,15*C2 + 0,05*AD + 0,65*EF

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 29/11/2021