Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

EMPRESA

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2017-2 aprovats al quadrimestre: 2017-2

Exàmens 30%
EMPRE 15%
EMPRE 15%
Exercicis i controls 20%
AERO 15%
BIBLI 5%
Treballs* 10%
LLIUR 10%
Projecte* 20%
INFOR 10%
ORAL 10%
Activitats Dirigides* 20%
TCAMP 20%
Criteris del sistema qualificació
Exàmens: Mig quadrimestre i final de quadrimestre. Materia impartida sobre el temari d'Empresa. Nota individual.

Exercicis i Controls: Un control de la matèria impartida sobre el temari d'Aeronavegació (15%). Un qüestionari de la sessió d'acollida a la Biblioteca del Campus. Notes individuals.(5%)

Treballs: Lliurables intermitjos avaluables del projecte. Nota de grup.

Projecte: Redacció i presentació oral de l'informe del projecte. Al llarg del quadrimestre els professors realitzaran una avaluació formativa per tal que els estudiants facin les millores necessàries. Nota de grup.

Activitats Dirigides: Definició de les hipòtesis, disseny de l'entrevista i Treball de camp desenvolupat. Nota de grup.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 22/03/2018