CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

TERMODINÀMICA


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-2

  Exàmens
  70%
  Ex1 30%
  Ex2 40%
  Exercicis i controls
  30%
  Cntr1 15%
  Cntr2 15%
  Criteris del sistema qualificació
  Per fer un seguiment dels coneixements teòrics de l'assignatura que l'alumne va adquirint al llarg del curs i, conseqüentment poder prendre mesures correctores en cas de detectar mancances, es realitzarien dos controls, aproximadament a la setmana 3-4 i a la setmana 9-10, cadascun amb un pes del 15%.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC