CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

MECÀNICA DE FLUIDS


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-2

  Exàmens
  70%
  MQ 30%
  Final 40%
  Exercicis i controls
  15%
  Cont 15%
  Projecte*
  15%
  Proje 15%
  Criteris del sistema qualificació
  L'examen final permet recuperar la nota del parcial, de manera que la nota corresponent als exàmens es calcula fent max(0.3*MQ+0.4*F, 0.7*F)


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC