Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

ELECTRICITAT

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exàmens 50%
Parci 25%
Final 25%
Exercicis i controls 20%
Exer1 10%
Exer2 10%
Laboratori* 15%
Lab 15%
Control laboratori* 15%
Contr 15%
Criteris del sistema qualificació
Exàmens: 50 %
- Examen de mig quadrimestre: 25 %
- Examen final : 25 %

Exercicis i Controls: 20 %
- Aquesta avaluació es farà o bé per exercicis o bé per controls. En el cas de l'opció controls, es faran dos controls amb un pes del 10 %. En el cas de l'opció per problemes, s'avaluarà el lliurament de problemes i qüestionaris.

Pràctiques de Laboratori: 30 %
- Realització pràctica i Informes: 15 %
- Control laboratori: 15 %

En el supòsit de no ser possible realitzar aquest control de laboratori, tot el pes d'aquesta part s'avaluarà segons la realització pràctica i el lliurament d'informes.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 29/11/2021