CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

ELECTRICITAT


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-2

  Exàmens
  50%
  Parci 25%
  Final 25%
  Exercicis i controls
  20%
  Exer1 10%
  Exer2 10%
  Laboratori*
  15%
  Lab 15%
  Control laboratori*
  15%
  Contr 15%
  Criteris del sistema qualificació
  Exàmens: 50 %
  - Examen de mig quadrimestre: 25 %
  - Examen final : 25 %

  Exercicis i Controls: 20 %
  - Aquesta avaluació es farà o bé per exercicis o bé per controls. En el cas de l'opció controls, es faran dos controls amb un pes del 10 %. En el cas de l'opció per problemes, s'avaluarà el lliurament de problemes i qüestionaris.

  Pràctiques de Laboratori: 30 %
  - Realització pràctica i Informes: 15 %
  - Control laboratori: 15 %

  En el supòsit de no ser possible realitzar aquest control de laboratori, tot el pes d'aquesta part s'avaluarà segons la realització pràctica i el lliurament d'informes.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2022-1

  Exàmens
  50%
  Parci 25%
  Final 25%
  Exercicis i controls
  20%
  Exer1 10%
  Exer2 10%
  Laboratori*
  15%
  Lab 15%
  Control laboratori*
  15%
  Contr 15%
  Criteris del sistema qualificació
  Exàmens: 50 %
  - Examen de mig quadrimestre: 25 %
  - Examen final : 25 %

  Exercicis i Controls: 20 %
  - Aquesta avaluació es farà o bé per exercicis o bé per controls. En el cas de l'opció controls, es faran dos controls amb un pes del 10 %. En el cas de l'opció per problemes, s'avaluarà el lliurament de problemes i qüestionaris.

  Pràctiques de Laboratori: 30 %
  - Realització pràctica i Informes: 15 %
  - Control laboratori: 15 %

  En el supòsit de no ser possible realitzar aquest control de laboratori, tot el pes d'aquesta part s'avaluarà segons la realització pràctica i el lliurament d'informes.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC