Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

EDIFICACIONS AEROPORTUÀRIES

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exàmens 45%
Parc 20%
Glob 25%
Treballs* 50%
Ex1 7%
Ex2 12%
Ex3 15%
Ex4 16%
Actitud i participació* 5%
ActPa 5%
Criteris del sistema qualificació
La qualificació s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada dins l'aula i dels exercicis fora de l'aula. Les proves d'avaluació inclouen qüestions i exercicis. Es preveuen 2 proves d'avaluació. L'estudiant també ha de resoldre individualment 4 exercicis pràctics (obligatoris) relacionats amb l'aplicació dels temes del curs. En cas de realitzar-se una visita tècnica, aquesta té un carácter obligatori. La qualificació del curs (N, en una escala de 0 a 10) resulta del següent càlcul: N = 0,20 P + 0,5 E + 0,25 G + 0,05 A on P és la qualificació de la prova parcial, E dels 4 exercicis, G de la prova final i A l'actitud i participació.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 01/12/2021