CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

EDIFICACIONS AEROPORTUÀRIES


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2022-1

  Exàmens
  45%
  Parc 20%
  Glob 25%
  Treballs*
  50%
  Ex1 7%
  Ex2 12%
  Ex3 15%
  Ex4 16%
  Actitud i participació*
  5%
  ActPa 5%
  Criteris del sistema qualificació
  La qualificació s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada dins l'aula i dels exercicis fora de l'aula. Les proves d'avaluació inclouen qüestions i exercicis. Es preveuen 2 proves d'avaluació. L'estudiant també ha de resoldre individualment 4 exercicis pràctics (obligatoris) relacionats amb l'aplicació dels temes del curs. En cas de realitzar-se una visita tècnica, aquesta té un carácter obligatori. La qualificació del curs (N, en una escala de 0 a 10) resulta del següent càlcul: N = 0,20 P + 0,5 E + 0,25 G + 0,05 A on P és la qualificació de la prova parcial, E dels 4 exercicis, G de la prova final i A l'actitud i participació.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC