CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

METEOROLOGIA


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-2

  Exàmens
  70%
  MQ 30%
  Final 40%
  Exercicis i controls
  30%
  Ctrl1 15%
  Ctrl2 15%
  Criteris del sistema qualificació
  L'examen final permet recuperar la nota del parcial, de manera que la nota corresponent als exàmens es calcula fent max(0.3*MQ+0.4*F, 0.7*F)

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2022-1

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC