CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

PROJECTES EN GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2022-2

  Exàmens
  25%
  Final 25%
  Projecte*
  75%
  Proj1 35%
  Proj2 20%
  Proj3 20%
  Criteris del sistema qualificació
  -25 % Examen final
  -75% Projectes en grup
  -35% Projecte 1
  -20% Projecte 2
  -20% Projecte 3
  No hi ha examen parcial.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2023-2

Criteris pendents de definir.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC