Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Criteris d'avaluació

PROJECTES EN GESTIÓ DEL TRÀNSIT AERI

Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2021-1

Exàmens 25%
Final 25%
Projecte* 75%
Proj1 35%
Proj2 20%
Proj3 20%
Criteris del sistema qualificació
-25 % Examen final
-75% Projectes en grup
-35% Projecte 1
-20% Projecte 2
-20% Projecte 3
No hi ha examen parcial.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2021-2

Criteris pendents de definir.

Nota: els subcriteris dels criteris amb * poden ser modificats durant el quadrimestre.


Data de generació 01/12/2021