CBL - Campus del Baix Llobregat

Criteris d'avaluació

GESTIÓ I MANTENIMENT D'AEROPORTS


Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2023-2

  Treballs*
  90%
  T1 60%
  T2 30%
  Actitud i participació*
  10%
  AP 10%
  Criteris del sistema qualificació
  4 pràctiques (Actividades Evaluables -AE), 2 per FIS (AE1 i AE2) i 2 per DECA (AE3 i AE4). La fórmula d'avaluació seria tal que:

  Sigui CC la Qualificació de Continguts:

  CC= 0,5*((AE1 + AE2) * (AE3 + AE4))^(1/2)

  on AEi és la nota de la pràctica i .

  Sigui CF la Qualificació Final:

  CF=0,9CC + 0,1AP

  on AP és la nota per actitud i participació.

Criteris d'avaluació pel proper quadrimestre: 2024-1

Criteris pendents de definir.


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC