Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 3T11

Assignatura: PROBABILITAT I ESTADÍSTICA

Professor/a: HUEMER, Clemens

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dilluns
08:00 - 10:00 (HG) - Aula C4-026V


Dimarts
09:00 - 10:00 (HG) - Aula C4-026V


Dijous
12:00 - 14:00 (HG) - Setm.1-8 - Aula C4-234G
/ C4-231G / C4-026V
12:00 - 14:00 (HAD) - Setm.9-12 - Aula C4-026V
/ C4-231G / C4-234G


Data de generació 01/12/2021