Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 3GM21

Assignatura: AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES 2

Professor/a: PÉREZ MANSILLA, Sònia

Horari de classe en el quadrimestre 1718T

Dilluns
08:30 - 10:30 (HG) - Aula C4-026V
/ C4-SA2G
10:30 - 12:00 (HP) - Aula C4-026V


Dimecres
11:00 - 12:00 (HG) - Aula C4-130G
12:00 - 13:00 (HG) - Aula C4-130G
13:00 - 14:00 (HAD) - Setm.1-11 - Aula C4-130G


Data de generació 12/12/2017