Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 3T12

Assignatura: INTERCONNEXIÓ DE XARXES

Professor/a: DOMINGO ALADRÉN, M. Carmen

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dilluns
10:00 - 11:00 (HG) - Aula C4-026V


Dimarts
12:00 - 14:00 (HP) - Aula C4-026V
/ C4-331G


Data de generació 08/12/2021