Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 3T12

Assignatura: FONAMENTS DE COMUNICACIONS

Professor/a: PÉREZ DÍAZ DE CERIO, David

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dilluns
12:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-026V


Divendres
08:00 - 10:00 (HG) - Aula C4-026V
12:00 - 13:00 (HP) - Aula C4-237V


Data de generació 29/11/2021