CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 4A12

Assignatura: ENGINYERIA AEROPORTUÀRIA


Professor/a: KULJANIN, JOVANA

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dilluns
    10:00 - 12:00 (HG) - Aula C4-130G
    Dijous
    08:00 - 10:00 (HG) - Aula C4-130G


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC