Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 3T21

Assignatura: FONAMENTS DE COMUNICACIONS

Professor/a: SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dilluns
15:00 - 17:00 (HG) - Aula C4-134V


Dimecres
15:00 - 17:00 (HG) - Aula C4-134V
17:00 - 18:00 (HP) - Aula C4-134V


Data de generació 29/11/2021