CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 4A21

Assignatura: MECÀNICA DE FLUIDS


Professor/a: PINO GONZÁLEZ, David

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dilluns
    15:00 - 17:00 (HG) - Aula C4-130G


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC