CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 4A22

Assignatura: ELECTRICITAT


Professor/a: HORNERO OCAÑA, Gemma

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dijous
    19:00 - 21:00 (HG) - Aula C4-130G


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC