Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 4A12

Assignatura: MECÀNICA DE VOL

Professor/a: ARIAS CALDERÓN, Santiago

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dimarts
10:00 - 12:00 (HG) - Setm.1-2 - Aula C4-236V
10:00 - 11:00 (HAD) - Setm.3 - Aula C4-236V
10:00 - 12:00 (HG) - Setm.4 - Aula C4-236V
10:00 - 11:00 (HAD) - Setm.6-7 - Aula C4-236V
10:00 - 12:00 (HG) - Setm.8-9 - Aula C4-236V
10:00 - 11:00 (HAD) - Setm.10-11 - Aula C4-236V
10:00 - 12:00 (HG) - Setm.13 - Aula C4-236V
10:00 - 11:00 (HAD) - Setm.14 - Aula C4-236V
10:00 - 12:00 (HG) - Setm.15 - Aula C4-236V


Divendres
13:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-236V


Data de generació 01/12/2021