CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 4T22

Assignatura: ARQUITECTURA I PROTOCOLS D'INTERNET


Professor/a: DOMINGO ALADRÉN, M. Carmen

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dimarts
    15:00 - 18:00 (HP) - Aula C4-336V
    / C4-235G Dijous
    15:00 - 18:00 (HP) - Aula C4-336V
    / C4-235G


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC