CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 5A11

Assignatura: COMUNICACIONS AEROPORTUÀRIES


Professor/a: BERENGUER i SAU, Jordi

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
  Dimecres
  08:00 - 11:00 (HG) - Aula C4-134V
  Divendres
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.1-3 - Aula C4-134V
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.4 - Aula C4-328B
  / C4-134V
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.5-6 - Aula C4-134V
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.7-10 - Aula C4-134V
  / C4-328B
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.11-12 - Aula C4-134V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC