CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 5A21

Assignatura: ESTRUCTURES I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS


Professor/a: UBACH DE FUENTES, Pere Andreu

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dilluns
    15:00 - 17:00 (HG) - Aula C4-134V
    Dijous
    17:00 - 19:00 (HG) - Aula C4-134V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC