CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 5A11

Assignatura: COMUNICACIONS AEROPORTUÀRIES


Professor/a: MATEU MATEU, JORDI

Horari de classe en el quadrimestre 2324P
  Dimecres
  08:00 - 11:00 (HG) - Aula C4-133V
  Divendres
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.1-3 - Aula C4-133V
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.4 - Aula C4-133V
  / C4-328B
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.5-6 - Aula C4-133V
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.7 - Aula C4-133V
  / C4-328B
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.8 - Aula C4-133V
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.9-11 - Aula C4-133V
  / C4-328B
  12:00 - 14:00 (HP) - Setm.13-14 - Aula C4-133V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC