CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 5A12

Assignatura: ELECTRÒNICA


Professor/a: CASANELLA ALONSO, RAMON

Horari de classe en el quadrimestre 2324P
  Dilluns
  12:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-134V
  Dijous
  12:00 - 14:00 (HG) - Setm.1 - Aula C4-134V
  12:00 - 14:00 (HG) - Setm.3 - Aula C4-134V
  12:00 - 14:00 (HG) - Setm.5 - Aula C4-134V
  12:00 - 14:00 (HG) - Setm.7 - Aula C4-134V
  12:00 - 14:00 (HG) - Setm.9 - Aula C4-134V
  12:00 - 14:00 (HG) - Setm.12 - Aula C4-134V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC