CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 5M21

Assignatura: ANÀLISI I DIMENSIONAMENT DE XARXES


Professor/a: PINEY DA SILVA, José Ramón

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dimecres
    15:00 - 17:00 (HG) - Aula C4-131G
    Dijous
    19:00 - 21:00 (HG) - Aula C4-131G


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC