CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 5M21

Assignatura: XARXES LOCALS, D'ACCÉS I METROPOLITANES


Professor/a: CASALS IBÁÑEZ, Lluís

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dilluns
    15:00 - 18:00 (HP) - Aula C4-331G
    solapament lab 331 amb IOT-IP compaginable
    / C4-128B Dijous
    17:00 - 19:00 (HG) - Aula C4-131G


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC