CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 5M21

Assignatura: XARXES LOCALS, D'ACCÉS I METROPOLITANES


Professor/a: LÓPEZ AGUILERA, Elena

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dilluns
    15:00 - 18:00 (HP) - Aula C4-128B
    solapament lab 331 amb IOT-IP compaginable
    / C4-331G


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC