Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 1A31

Assignatura: FONAMENTS DE FÍSICA

Professor/a: REBASSA MANSERGAS, Alberto

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dilluns
12:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-336V


Dimecres
12:00 - 13:00 (HAD) - Aula C4-336V


Data de generació 08/12/2021